Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakubova Voľa - kaštieľ
Lokalita
obec Jakubova Voľa, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ, ktorý postavili v rokoch 1790 – 1800 s klasicistickou úpravou fasády. Bola to jednopodlažná bloková dvojtraktová stavba, na južnej fasáde desaťosová s ústredným vchodom, nad ktorým bol tympanón. Fasády boli členené pilastrami s peniažkami a iónskou hlavicou. Nad tympanónom sa nachádzal reliéf s poľovníckou scénou. V miestnostiach boli pruské klenby. Budova mala manzardovú ihlancovú strechu. [1] Okolo kaštieľa bol vinič a záhrada. [2]
 

Poslednými majiteľmi, ktorí kaštieľ obývali boli vraj Tahy, Poľaček a Kropuch. Počas druhej svetovej vojny bol objekt poškodený a začal chátrať. V roku 1948 bola v kaštieli zriadená predajňa potravín a Miestny národný výbor (MNV). V roku 1951 bola v budove umiestnená materská škola. Po presťahovaní MNV do novovybudovaného kultúrneho domu, sa v kaštieli usídlila kancelária JRD a neskôr aj sklady. V roku 1967 sa uvažovalo o obnove kaštieľa, tá sa však nikdy neuskutočnila. Kaštieľ bol nevhodne využívaný a nebol udržiavaný. Strecha bola natoľko narušená, že do interiéru začalo premákať, čím sa poškodili klenby a múry. V roku 1968 Okresný národný výbor nariadil kaštieľ zbúrať. Pivnice ostali neporušené. Neskôr nad nimi vzniklo ihrisko. [3]

Pamiatková ochrana
Zbúranie.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ neexistuje.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 504.
[2] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. s. 217.
[3] ŠČECINA, Peter: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. s. 218.
GPS
49.131198, 21.018044
49°0 7' 52.31", 21°0 1' 4.96"www.pamiatkynaslovensku.sk