Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakušovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jakušovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1790. Obnovený bol v rokoch 1909 – 1910. Jednoloďový priestor typu východoslovenských trojpriestorových kostolov so štvorcovým pôdorysom presbytéria, loďou a babincom, krytý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na steny. Hladká fasáda má len podstrešnú rímsu a nárožné lizény. Nad segmentovo zakončeným vstupným portálom je okrúhle okienko. Strecha je valbová, nad loďou má veľkú strešnú vežu s kónickým hranolom, barokovou baňou a slepou laternou. Nad vchodom je letopočet obnovy. [1]
 

Hlavný oltár typu baldachýnových šiatrových oltárov, má predstavaný bielo-zlatý ikonostas, členený točenými stĺpikmi a štylizovaným akantom. Jednotlivé obrazy majú vrúbkované rámiky a sú zaradené do architektúry ikonostasu, ktorá pochádza z konca 18. storočia, časť obrazov je však novšia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 504.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 504.
GPS
49.155285, 21.751447
49°09'19.0"N 21°45'05.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk