Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jalovec - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jalovec, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kedysi Kaplnka Panny Márie dnes Kostol Božského srdca Ježišovho. Kaplnka bola postavená v roku 1927 v historizujúcom slohu, inšpirovanom neskoroklasicistickými a neorománskymi prvkami. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté valenou klenbou. Loď má rovný strop. Fasáda je hladká. Veža je predstavaná, zastrešená vysokým polygonálnym ihlancom. [1]
 

Interiér je vybavený novým zariadením. [2]
 

Pôvodná Kaplnka Panny Márie bola znovu vysvätená 27. septembra 1992 ako kostol s dnešným patrónom. [3] Kostol bol konsekrovaný biskupom Rudolfom Balážom. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Jalovec - Kostol Božského srdca Ježišovho foto © Jiří Fiedler 4/1990Jalovec - Kostol Božského srdca Ježišovho foto © Jiří Fiedler 4/1990Jalovec - Kostol Božského srdca Ježišovho foto © Jiří Fiedler 4/1990
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 506.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 506.
[3] www.jalovec.eu (29.9.2015)
[4] www.chrenovecsaletini.sk (29.9.2015)
Bibliografia
www.jalovec.eu
GPS
48.772385, 18.742929
48.772385, 18.742929
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk