Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jalovec - zvonica
Lokalita
obec Jalovec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Unikátna drevená zvonica, ktorej prízemie v minulosti slúžilo tiež ako požiarna zbrojnica. Postavili ju okolo roku 1865. Rámová konštrukcia s doskovým obkladom je zastrešená vysokou štíhlou ihlancovou vežou a ukončená dvojkrížom. Jej kópia sa nachádza v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline a v jej interiéri sú umiestnené dobové striekačky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce pri hlavnej komunikácii a tvorí dominantu Jalovca.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 176.
Bibliografia
www.jalovec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk