Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jamník - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Jamník, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1907 v neoklasicistickom slohu. Ide o sieňový priestor, ktorý je zaklenutý korýtkovou klenbou. Na západnom priečelí stojí predstavaná veža krytá ihlancom. Za oltárom v osi hlavného priestoru bola pristavaná sakristia a za ňou budova školy. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
 

Oltár s obrazom Krst Krista je z roku 1910, ktorý sa pripisuje M. Mitrovskému. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 508.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 508.
Bibliografia
www.jamnik.sk
GPS
49.072054, 19.709768
49°04'19.4"N 19°42'35.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk