Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janík - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jánok, Jánov
Lokalita
obec Janík, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia. Čiastočne prestavaný bol po roku 1767 a v roku 1770 ho zmenili úplne. Obnovený a klasicisticky upravený bol po roku 1835. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba s oblým uzáverom presbytéria, k severnej stene pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. [1] Hladké fasády členia len okná s polkruhovým zakončením a korunná rímsa. Veža krytá ihlancom delí na tri podlažia kordónová rímsa, vstupný portál, okná a zvukové otvory majú tiež polkruhové zakončenie. Veža po stranách je flankovaná časťami vykrajovaného štítu, ktoré sú na krajoch zdobené kamennými guľami. Na severnej časti priečelia je polygonálna prístavba schodiska na vežu. [2]
 

V interiéri je rovný strop, na ktorom sú maľby s biblickými motívmi, ktoré v roku 1981 vyhotovil Jozef Volner z Lorenčíka. Hlavný oltár je novší, z roku 1981 a vyhotovil ho miestny stolár Ján Štromp. Za oltárom na stene je zavesená olejomaľba Ježiša Krista. Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho s dvoma plastikami anjelov pochádza zo začiatku 20. storočia, podobne ako kazateľnica a krstitel'nica. Pri vstupe je novšia Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie a kľačiacej Bernadetty. [3]
 

Kostol zdobia sochy sv. Jozefa, Piety, sv. Antona a sv. Terézie, v sakristii je socha Lurdskej Panny Márie. V predsieni pod vežou je drevený misijný kríž s nápisom MISSIO s letopočtom 1914. Na murovanom chóre s konvexno-konkávnym parapetom nad vchodom do lode je umiestnené harmónium zo začiatku 20. storočia, ktoré vyrobila dielňa na organy a ateliér na klavíre Istvána Gábora z Košíc. Vo veži sú zavesené tri bronzové zvony, stredný je darom obcí Janíka a Pederu a roku 1924 ho vylialo zvonolejárstvo Richárda Herolda v Chomutove (Komotau), veľký zvon je síce bez nápisu, ale je súčasný s predchádzajúcim, malý zvon - umieráčik vyliali synovia F. Seltenhofera zo Sopronu (na zvone nie je letopočet). [4]
 

Kostol sa nepriamo spomína už v roku 1317. V časoch nestability sa dostal do rúk kalvínov. Počas tureckých vojen bol poškodený, ale neskôr obnovený. V roku 1768 Péter Jánoky spoločne s Wolfgangom Péchym ho získali späť pre katolíkov a sakrálny objekt dali opraviť. Kostol 21. decembra 1768 vysvätil moldavský dekan János Bideskuty. [5]
 

Do roku 1901 mal kostol len drevenú vežu, ktorá bola nahradená kamennou. Okolo roku 1930 bol kostol rozšírený, koncom roku 1944 poškodený, ale z podnetu farára Gyulu Vécseya reštaurovaný a potom už len opravovaný. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Janík - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Marek Marcinčák 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 508.
[2 - 6] www.obecjanik.sk (7.5.2016)
Bibliografia
www.obecjanik.sk
GPS
48.556286, 20.963959
48°33'22.6"N 20°57'50.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk