Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janíky - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Janíky, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1914 na mieste kaplnky v duchu historicky chápaného romantizmu. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté plytkou kupolou. Loď má pruskú klenbu. Fasáda je členená nárožnou bosážou a horizontálnou rustikou. Po stranách predstavanej veže sú dve prístavby. [1]
 

Vnútorné zariadenie kostola je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 508.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 508.
Bibliografia
www.janiky.sk
GPS
48.140293, 17.395686
48°08'25.1"N 17°23'44.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk