Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jankovce - Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jankovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1769- 1770. Renovovali ho v roku 1893, 1923 a 1941. Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou opakuje v pôdoryse barokovú schému priestorov krytých pruskými klenbami, Klenby s medzikenbovými pásmi dosadajú na nástenné piliere, ktorých dvojstupňové profilované rímsové hlavice majú štukové ornamentálne výplne. Na klenbách sú štukové rámy. Exteriér kostola je jednoduchý, steny sú hladké, len vstupné priečelie člení lizénový rám a kordónová rímsa vo výške strechy. Lizéna zároveň naznačuje aj hmotu veže, ktorá je pojatá do trojhranného štítu priečelia. [1] Veža je zakončená vysokým ihlanom.
 

Hlavný oltár (dnes už neexistuje) z čias stavby kostola mal neskoršie doplnky, ústredný obraz Poslednej večere a v neúplnom segmentovom nadstavci reliéf sv. Jána Nepomuckého. Po stranách boli sekundárne umiestnené sochy sv. Floriána a sv. Rócha. Architektúra oltára s dvoma pilastrami a dvoma stĺpmi s korintskými hlavicami doplňovala iluzívna, na stene maľovaná drapéria. Kamenná krstiteľnica je klasicistická s náznakom kanelovania na drieku a s peniažkovým motívom na kupe. [2]
 

V Jankovciach postavili kostol už v 15. storočí. Doklady o ňom sú však až od polovice 16. storočia. Katolícky farári v ňom pôsobili do druhej polovice 16. storočia, od konca 16. a v 17. storočí vysluhovali bohoslužby evanjelickí a.v. kazatelia a v 18. storočí opäť katolícki kňazi. V druhej polovici 18. storočia postavili nový kostol, ktorý sa zachoval dodnes. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 509.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 509.
[3] www.jankovce.ocu.sk/-historia (27.3.2018)
GPS
49.058262, 21.797941
49°03'29.7"N 21°47'52.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk