Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janov - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Janov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1864. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a s malou vežou vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, dosadajúcimi na rímsu vtiahnutých pilierov. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou, na dvoch pilastroch sú klasicistické rozety. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z roku 1898. Je to oltár šiatrového typu, ikonostas v secesnom chápaní historických prvkov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 509.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 509.
GPS
48.938694, 21.177353
48°56'19.3"N 21°10'38.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk