Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janova Lehota - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1739. [1] Malý sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou, ktorá ma cibuľovitú strechu so slepou laternou. Fasády sú hladké.
 

Zriadenie kaplnky sa uskutočnilo v roku 1739 (Tomáš Stocker, farár, Janova Lehota) na základe údajného zjavenia Sedembolestnej Panny Márie v minulosti. Pod oltárnou doskou sa nachádza kameň s údajnými odtlačkami kolien Sedembolestnej. [2]
 

V roku 1807 bola kaplnka doplnená vežičkou so zvonom. Začiatkom prvej svetovej vojny zvon zrekvirovali. [3]
 

Prvá svätá omša sa konala 15. augusta 1807 (Mons. Gabriel Zerdahelyi, gróf, biskup, Banská Bystrica). Pútnym dňom od roku 1807 je 15. august. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oplechovanie šindľovej strechy urobili v roku 1932. Generálna obnova kaplnky prebehla v rokoch 2013 (jeseň) – 2014 (jar). [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí severne od obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 509.
[2 - 5] https://janovalehota.fara.sk/posveteniekaplnky-tvzh.htm (13.3.2022)
GPS
48.672258, 18.769932
48°40'20.1"N 18°46'11.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk