Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janova Ves (Klátova Nová Ves) - Kaplnka sv. Alojza Gonzagu
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Janova Nová Ves, Janovejsa
Lokalita
obec Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z 19. storočia. Jednoloďový priestor na obdĺžnikovom pôdoryse so vstavanou vežou. Fasáda je členená pilastrami, nad vstupom trojuholníkový tympanón. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Oltár s plastikou Piety a plastikami anjelov zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Janova Ves je miestna časť obce Klátova Nová Ves.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 510.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 510.
GPS
48.561467, 18.319385
48°33'41.3"N 18°19'09.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk