Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Janovce - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Všetkých svätých)
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jenovce u Bardejova
Lokalita
obec Janovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1764. Renovovaný bol v roku 1854, 1888 a 1911. Neskoršie prebiehali bežné opravy bez stavebných zásahov. Pôvodne to bola jednoduchá stavba s oblým uzáverom presbytéria, krytá konchou. Loď má rovný strop. Fasády boli členené oknami s úzkou šambránou, na jednom z okien bol letopočet 1854. Malá predsieň bola pristavaná v roku 1888 a v štíte mala letopočet. [1] Sakrálny objekt bol zmodernizovaný.
 

Vnútorné zariadenie je moderné. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 510.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 510.
Bibliografia
www.janovcebj.sk
GPS
49.189696, 21.303249
49°11'22.9"N 21°18'11.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk