Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarná (Cífer) - Kostol sv. Prokopa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cífer, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol barokovo prestavaný v prvej polovici 18. storočia. V duchu romantickej novorenesancie ho prefasádovali v prvej polovici 20. storočia. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, so zmenenou orientáciou. Veža, ktorej prízemná miestnosť je sakristiou, stojí na osi kostola za presbytériom. Loď má valenú klenbu s lunetami, presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je barokové z obdobia prestavby kostola. Hlavný oltár má v strede stĺpovej architektúry s rozoklaným frontónom obraz sv. Prokopa opáta, po stranách sú sochy sv. Imricha a sv. Kazimíra. Dva bočné oltáre sú architektonicky podobné hlavnému oltáru, v strednom poli prvého je reliéf sv. Anny so sochami sv. Alžbety a sv. Kataríny, na druhom je uprostred obraz Panny Márie a sochy sv. Štefana kráľa a sv. Imricha. Kazateľnica zdobená rozetami je z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jarná (Cífer) - Kostol sv. Prokopa foto © Ľuboš Repta 6/2015Jarná (Cífer) - Kostol sv. Prokopa foto © Ľuboš Repta 6/2015Jarná (Cífer) - Kostol sv. Prokopa foto © Ľuboš Repta 6/2015Jarná (Cífer) - Kostol sv. Prokopa foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 511.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 511.
Bibliografia
www.cifer.sk
GPS
48.321779, 17.459826
48°19'18.4"N 17°27'35.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk