Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarok - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ireg
Lokalita
obec Jarok, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1740. Vstavali ju do ohradného múru kostola. Malý sakrálny objekt bol dostavaný a vymenili mu strechu v roku 1816. Je to šesťboká centrála zaklenutá valenou klenbou s lunetami, krytá ihlancovou strechou. Vymaľovaná bola v 20. storočí. [1] Fasády sú členené lizénovým rámom.
 

Hlavný oltár sv. Anny je barokový z čias stavby kaplnky, na menze sa nachádza plastika Piety, ľudová drevorezba, na stene oltárny obraz sv. Anny. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 511.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 511.
Bibliografia
www.jarok.sk
GPS
48.275871, 17.955800
48°16'33.1"N 17°57'20.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk