Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarok - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ireg
Lokalita
obec Jarok, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1718 – 1723. Renovovaný bol v rokoch 1794 – 1795. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, na západnej strane lode sa nachádza murovaný chór na dvoch pilieroch. Fasády sú členené pilastrami. Veža je krytá barokovou baňou. [1] Vo veži boli kedysi tri menšie zvony. Najväčší zvon bol v prvej svetovej vojne (1916) roztavený. [2]
 

Hlavný oltár sv. Martina je rokokový z roku 1789, predstavaný, jednoetážová architektúra, po stranách s dvojicami kanelovaných stĺpov, v strede s oltárnym obrazom sv. Martina. Bočné oltáre–pendanty – sv. Karola Boromejského a sv. Jána Nepomuckého, klasicistické z konca 18. storočia, oltárne architektúry so stĺpmi, uprostred majú obrazy svätcov, ktorým sú oltáre zasvätené. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia s oblým parapetom. Mramorová krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia. [3] Je vyhotovená z čierneho mramoru a má cínový vrchnák, na vrchole ktorého je drevené pozlátené súsošie krstu Ježiša Krista. [4] Kostol je obohnaný múrom so strieľňami zo 17. storočia, z vnútornej strany sú slepé arkády. [5]
 

Najstaršia zmienka o kostole v obci Jarok pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bola až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. V roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s k nej pridelenou filiálkou Csápor. V roku 1708 bola postavená prvá fara, zhotovená z dreva. [6]
 

Kríž pred kostolom bol postavený v roku 1783. Pri kostole sa nachádza kaplnka sv. Anny z roku 1740. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jarok - Kostol sv. Martina foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2014Jarok - Kostol sv. Martina foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2014Jarok - Kostol sv. Martina foto © https://commons.wikimedia.org/ 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 511.
[2] www.jarok.nrb.sk (29.5.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 511 - 512.
[4] www.jarok.nrb.sk (29.5.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 512.
[6 - 7] www.jarok.nrb.sk (29.5.2017)
Bibliografia
www.jarok.sk
GPS
48.276043, 17.955522
48°16'33.8"N 17°57'19.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk