Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarovce (Bratislava) - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horvátfalu, Kroatisch-Jarndorf
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1764 - 1765. [1] Upravený bol v roku 1884. Jednoloďová stavba s kruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutá pruskými klenbami. [2]
 

Hlavný oltár sv. Mikuláša, ako aj bočné oltáre Panny Márie a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pochádzajú zo začiatku 20. storočia. [3] Pôvodný hlavný oltár bol klasicistický z konca 18. storočia. Voľná drevená plastika Madony je gotická z konca 15. storočia. Voľná drevená plastika Ecce homo je baroková z konca 17. storočia. [4] Pozornosť si zasluhuje kamenná krstiteľnica z 18. storočia. [5]
 

Na výstavbu sakrálneho objektu prispel gróf Mikuláš Eszterházy, miestni farníci, ako aj duchovný správca farár František Pauhof. Vežu kostola počas druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojská dňa 3. 4. 1945 vyhodili do povetria, na čo starší farníci s bolesťou spomínajú. [6]
 

O výstavbe kostola sú známe dve verzie. Podľa prvej ho začali v roku 1765 stavať miestni obyvatelia. Dedina neskôr vyhorela a kým bola dostavaná strecha, základy kostola stáli sedem rokov pod holým nebom. Druhá verzia hovorí, že kostol dal postaviť vlastník tejto oblasti, gróf Mikuláš Eszterházy na podnet grófa Zichyho. Ten keď prechádzal dedinou, videl ľudí postávať pred malou kaplnkou na cintoríne. Od ľudí vyzvedel, že to je ich kostol. Gróf Zichy referoval s prekvapením túto skutočnosť grófovi Eszterházymu. Na tento podnet dal gróf Mikuláš Eszterházy postaviť nový kostol, ktorý dostal za patróna svätého Mikuláša. O tom, že na výstavbu kostola prispel i gróf Eszterházy, svedčí aj malá tabuľka s nápisom, zamurovaná na pravej strane hlavnej fasády podvežia. Písomné záznamy, ktoré by dokázali pravdivosť niektorej z týchto dvoch verzií, sa nenašli. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016Jarovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1] www.jarovce.sk/fara (7.6.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 512.
[3] www.jarovce.sk/fara (7.6.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 512.
[5 - 6] www.jarovce.sk/fara (7.6.2016)
[7] www.bratislava.sk (7.6.2016)
Bibliografia
www.jarovce.sk
GPS
48.065623, 17.111529
48°03'56.2"N 17°06'41.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk