Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenica
Iný názov
Kaštieľ Szunyoghovcov
Lokalita
obec Jasenica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1618. Zbarokizovaný bol koncom 18. storočia a upravovaný v 19. a 20. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s dvojtraktovou dispozíciou na pôdoryse písmena L, s ústredným dvojramenným schodišťom. V miestnostiach sú renesančné valené klenby s lunetami, na poschodí trámové stropy, niekde vymenené za rovné. Fasáda je čiastočne zbarokizovaná, pôvodne na nárožiach bolo sgrafito. Nad vstupným portálom je datovanie (1618). [1] Kaštieľ dal postaviť Daniel Szunyogh, trenčiansky slúžny, čo dokumentuje aj nápis umiestnený nad hlavným vchodom do kaštieľa. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1971. Umelecko-historický výskum: akademický sochár O. Dzúrik a dr. Kostka, v roku 1971. Architektonická štúdia a projektová úloha: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka, v roku 1973. Projektová dokumentácia stavebného zaistenia: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka, v roku 1974. [3]
 

V rokoch 1986 - 1990 sa plánovala obnova renesančného kaštieľa v Jasenici. Po ukončení rekonštrukčných prác mal slúžiť Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici na zriadenie odborného prírodovedného pracoviska a prírodovednej expozície. Žiaľ, k tomu nedošlo. Z hľadiska záchrany kultúrneho dedičstva sa k celkovej obnove kaštieľa pristúpilo v roku 2003, o čo sa zaslúžil Obecný úrad v Jasenici. Využil finančné prostriedky z predvstupových fondov EÚ. Obnovený kaštieľ bol verejnosti sprístupnený dňa 4. septembra 2005. V novozrekonštruovanom kaštieli bolo umiestnené detašované prírodovedné pracovisko a expozičné a výstavné priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Múzeum v nich vymedzilo prírodovednú expozíciu, ktorej ťažiskom je zoologická expozícia dokumentujúca faunu považskobystrického regiónu. V ostatných priestoroch uskutočňovalo múzeum plánované výstavy prírodovedného, historického, ako aj umeleckého charakteru a k nim sa viažuce tradičné kultúrno-spoločenské podujatia určené pre širokú verejnosť. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti slúži ako kultúrne a turistické zariadenie. [5]

Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Jasenica foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Jasenica foto © Imrich Kluka 8/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 512.
[2] www.kastieljasenica.sk
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 17.
[4] www.povazska.sme.sk
[5] www.kastieljasenica.sk
GPS
49.178288, 18.446923
49°0 10' 41.84", 18°0 26' 48.92"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk