Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenica - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jesenica
Lokalita
obec Jasenica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z roku 1781 postavený na mieste starého kostola z 13. storočia. Obnovený bol po roku 1945. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je krytý pruskými klenbami. Baroková fasáda je členená pilastarmi. [1] Veža je krytá zvonovitou prilbou s malou cibuľou na konci.
 

Barokový bočný oltár z 18. storočia má novší oltárny obraz Zvestovania Panny Márie od J. Pergera z roku 1860. Oltár Korunovania Panny Márie zo začiatku 18. storočia je barokový, v roku 1860 bol doplnený plastikami. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia. Krstiteľnica je z konca 18. storočia. Kríž s pôvodne barokovým korpusom je z druhej polovice 18. storočia, drevorezba. Medený pacifikál je z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 513.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 513.
Bibliografia
www.jasenica.sk
GPS
49.180056, 18.451542
49°10'48.2"N 18°27'05.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk