Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenie - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jasená
Lokalita
obec Jasenie, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1765. Upravili ho v roku 1897. Sakristia pochádza zo 17. storočia. Ide o jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, vstavanou vežou a predstavanou predsieňou k hlavnej fasáde. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď valenou klenbou s lunetami. Sakristia má krížovú hrebienkovú klenbu. Nad vstupom je dvojpodlažná drevená empora. Hlavná fasáda je členená štyrmi pilastrami, zakončená štítom, za ktorým sedí malá strešná vežička. Bočné fasády sú hladké. [1]
 

Hlavný oltár je barokový z druhej polovice 18. storočia, v strede obraz Mystického zasnúbenia sv. Kataríny z druhej polovice 18. storočia. Stĺpová baroková oltárna architektúra je doplnená plastikami sv. Barbory a sv. Margity Antiochijskej. Bočný oltár Ružencovej Panny Márie je klasicistický z 19. storočia, v strede oltárnej architektúry zakončenej tympanónom je obraz. Po stranách sú sochy anjelov. Bočný neskororenesančný oltár z roku 1661 má rovnú stenovú architektúru s dvoma predstavanými stĺpmi, ktoré nesú ťažkú nákladu s nadstavcom. Na stĺpoch je vínna réva. Na strednej ploche je obraz Slávnostného príchodu do Jeruzalema od K. D. Gegera z roku 1661. Na predele sa nachádza obraz Poslednej večere. V nadstavci okolo okrúhleho obrazu Ukrižovania sú bohaté ušnicové rozviliny flankované sochami anjelikov. Na štíte je plastická skupina Kalvárie. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia s rokajovými kartušami, reliéfmi na parapete, vo vrchole s baldachýnom a sochou Dobrého pastiera. Drevená polychrómovaná krstiteľnica pochádza z 19. storočia. [2]
 

Za kostolom sa nachádza cintorín s ohradným múrikom, ktorý mal ešte v 60. rokoch 20. storočia šindľovú striešku. Vchod mal murovanú bránu s tympanónom. V nike sa nachádzala plastika Krista z 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Jasenie - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Patrik Kunec 10/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 513.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 513.
Bibliografia
www.jasenie.sk
GPS
48.836661, 19.458020
48°50'12.0"N 19°27'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk