Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenie - zvonica
Lokalita
obec Jasenie, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková zvonica postavená v 18. storočí. Murovaný objekt na štvorcovom pôdoryse. Strecha je šindľová so šalovanou nadstavbou, ktorá má segmentovo ukončené okná a nad ňou je cibuľa (kedysi tiež šindľová). [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Vstup má segmentové ukončenie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Jasenie - zvonica foto © Patrik Kunec 10/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 513.
Bibliografia
www.jasenie.sk
GPS
48.835790, 19.457387
48°50'08.8"N 19°27'26.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk