Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenov - Chrám sv. Eliáša proroka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasenov, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Oltárny uzáver je krytý konchou, loď má pruské klenby, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Fasády boli pôvodne členené lizénovým rámom. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]
 

20. mája 2003 v neskorých večerných hodinách obec Jasenov zasiahlo stredne silné zemetrasenie, pri ktorom bolo poškodených 90 percent rodinných domov a gréckokatolícky chrám. Poškodené boli aj domy v okolitých obciach. K obetiam na ľudských životoch nedošlo. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovovaný bol v roku 1949. Ďalšia obnova sa konala po zemetrasení v roku 2004. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 514.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Jasenov_(okres_Sobrance) (12.3.2018)
[4] www.obecjasenov.sk/-cirkev (12.3.2018)
Bibliografia
www.obecjasenov.sk
GPS
48.797085, 22.170301
48°47'49.5"N 22°10'13.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk