Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenov - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasenov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol, ktorý bol obnovený v roku 1756. Opravili ho v roku 1884. Reštaurovaný bol v roku 1923. V novom pôdoryse rozšíreného sakrálneho objektu bol rešpektovaný pôvodný renesančný kostol z roku 1600. Ide o jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a na západnom priečelí s mohutnou (širokou) predstavanou vežou. Obvodové murivo presbytéria a lode je zosilnené opornými piliermi. Nárožné lizény veže boli kedysi zdôraznené reliéfmi. Vo veži sa nachádza barokový zvon z 18. storočia a je zastrešená vysokým ihlancom. [1] Okolo kostola je kamenný ohradný múr.
 

Kostol bol rozšírený modernou bočnou prístavbou.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v roku 1991.
 

V roku 2007 sa započalo s prípravami rekonštrukcie kostolnej veže. Veriaci obce po vyhlásení zbierky prispeli na tento účel značnou finančnou čiastkou, časť financií vyčlenil aj Obecný úrad, podstatnú časť materiálu (drevo) zabezpečil Urbariát obce Jasenov. Po schválení projektovej dokumentácie Krajským pamiatkovým úradom Prešov sa s rekonštrukciou začalo v júli 2008. Obnova zahŕňala výmenu krovu, krytiny za medený plech a tiež výmenu kríža na vrchole veže. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514.
[2] www.jasenov.sk (29.5.2017)
Bibliografia
www.jasenov.sk
GPS
48.906853, 21.902266
48°54'24.7"N 21°54'08.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk