Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenová - Rodný dom Martina Kukučína
Lokalita
obec Jasenová, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pamätný dom slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára Martina Kukučína (17.5. 1860 Jasenová – 21.5. 1928 Pakrac, Chorvátsko) sa zachoval najmä zásluhou rekonštrukcie v roku 1960, keď bol aj sprístupnený verejnosti. Dal ho postaviť spisovateľov otec Ján Bencúr v roku 1856, ako o tom svedčí nápis vyrytý do hrady v prednej izbe. Dom s hospodárskymi budovami tvorí uzavretý celok, ktorý svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol významný slovenský prozaik. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý. Slúži ako muzeálna expozícia Oravského múzea.
 

V roku 2010 pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína pristúpilo Oravské múzeum k obnove areálu a expozície spolu s doplnením dovtedy absentujúcej literárnej časti. Vstupný priestor približuje život a práce v Jasenovej na prelome 19. a 20. storočia. Predná izba a kuchyňa sú zariadené dobovým dedinským nábytkom tak, ako to bolo za spisovateľovho života. V ďalších dvoch miestnostiach je obrazom a slovom priblížený ahasverovský osud, ale najmä jeho rozsiahla tvorba. Expozíciu dotvárajú niektoré vydania literárnych prác vybraných z takmer 100 poviedok, noviel, čŕt a rozprávok. Patria tu aj tri divadelné hry, tri cestopisy a viacero rozsiahlych románov. Zaujímavosťou expozície sú aj ukážky z filmových spracovaní Kukučínových poviedok Neprebudený, Rysavá jalovica a iných diel. V hospodárskej budove a prístrešku pri vchode sú inštalované pracovné nástroje a náradie, ktoré boli používané pri poľnohospodárskych prácach a pri zabezpečení chodu domácnosti. V blízkom parku je socha Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha. [2]
 

Poznámky
[1 - 2] www.oravskemuzeum.sk (19.9.2015)www.pamiatkynaslovensku.sk