Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasenovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jesenovce
Lokalita
obec Jasenovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1778. Po zemetrasení v roku 1788 bol obnovený. V rokoch 1936 – 1937 dostal novú vežu. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Hladká fasáda je členená iba oknami, len veža mala kedysi podstrešný, v omietke urobený plochý oblúčkový vlys a nárožné lizény. Na čelnej strane veže sú stupňovité oporné piliere z neomietnutého lomového kameňa. [1] Veža je ukončená ihlancom.
 

V interiéri sa nachádza hlavný oltár s obrazom sv. Michala archanjela od I. Gubalského z roku 1875. Bočný oltár je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. Ľudový procesiový kríž s korpusom je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 514.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 514.
Bibliografia
www.jasenovce.sk
GPS
48.995714, 21.746277
48°59'44.6"N 21°44'46.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk