Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jaslovské Bohunice
Lokalita
obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kaštieľ, postavený koncom 18. storočia. Koncom 19. storočia bol rozšírený a prefasádovaný v duchu romantického novorománskeho historizmu. Kaštieľ je dvojkrídlový objekt, ktorého barokové krídlo bolo pôvodne jednopodlažné a v 19. storočí nadstavané o poschodie. Druhé krídlo so vstupnou trojarkádovou rizalitovou časťou je prízemné. Miestnosti majú rovné stropy. Kaštieľ stojí v rozsiahlom parku [1] so vzácnymi cudzokrajnými drevinami. [2]
 

V roku 1787 sa ako majiteľ pozemkov spomína gróf Ferenc Dezasse, ktorý dal kaštieľ postaviť. Význam a postavenie rodiny Dezasse dokumentuje aj rodinná hrobka na miestnom cintoríne z roku 1825 a kaplnka pristavená ku kostolu sv. Michala. Posledný majiteľ kaštieľa, gróf Platen, ho využíval ako letné sídlo. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ slúži ako penzión.
Prístup
Stojí na začiatku obce, v jej severnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Jaslovské Bohunice foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Jaslovské Bohunice foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Jaslovské Bohunice foto © Imrich Kluka 1/2011
Poznámky
[1] Rozsiahly park anglického typu je dnes upravený dláždenými cestami a vlastným parkoviskom. K romantickej atmosfére kaštieľa veľkou mierou prispieva aj nočné osvetlenie parku, ciest a parkoviska. Oplotenie parku je z kameninového stavaného plotu, ktorý smerom k obecnému parku prechádza do štýlového kovaného oplotenia. Mimo areálu kaštieľa sa nachádza obecný rybník s možnosťou rybolovu, nový prírodný amfiteáter, kryté klimatizované haly s tenisovými kurtami, jazdecký areál a broková strelnica. www.kastiel-rkc.sk
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 515.
[3] www.kastiel-rkc.sk
GPS
48.482289, 17.643021
48°28'56.2"N 17°38'34.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk