Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jaslovské Bohunice - Hrobka rodiny Dezasse
Lokalita
obec Jaslovské Bohunice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt pochádza z roku 1825. Je to jednoduchá štvorcová jednopriestorová stavba. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na starom cintoríne v Bohuniciach. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.jaslovskebohunice.fara.sk (30.5.2017)www.pamiatkynaslovensku.sk