Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor premonštrátov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasov, okres Košice-okolie, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jasov - Kláštor premonštrátov - park (č. ÚZPF 421/3-7) - architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Mária Čutková, (architektúra, zeleň), Ing. V. Slowiková, (zeleň), PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (archívny výskum). [1]
 

Jasov - Kláštor premonštrátov (č. ÚZPF 421/1-8) - architektonicko-historický a archívny výskum - rok 2012. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Henrieta Žažová, PhD., Ing. Ľubor Suchý, Ing. E. Suchá, Ing. Tomáš Kyncl, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. art. M. Keleši. [2]
 

Jasov - Kláštor premonštrátov, skleník, Podzámska 166 (č. ÚZPF 421/8) - architektonicko-historický výskum - rok 2023. Autori: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš. [3]

Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
[3] www.pamiatky.sk (1.5.2024)
Bibliografia
SEDLÁK, František: K barokovej prestavbe jasovského kláštora. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 1, s. 33 – 35.
ŠUJANOVÁ, Oľga: Technické a technologické poznatky o Krackerových maľbách v Jasove. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 11. Bratislava: Obzor, 1984. s. 276 – 303.
www.jasov.sk
GPS
48.681985, 20.967434
48°40'55.2"N 20°58'02.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk