Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasov - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická sakrálna stavba z 15. storočia, ktorá sa kryje so staršími, pravdepodobne románskymi základmi prvého kostola, spomínaného v roku 1243. Sakrálny objekt bol v 18. storočí nanovo zaklenutý. Počas druhej svetovej vojny ho vyhodili do povetria. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a na severnej strane s pristavanou kaplnkou. Chór a západná veža boli v roku 1945 výbuchom úplne zdemolované. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď mala dve klenbové polia pruskej klenby. V sakristii je renesančná krížová hrebienková klenba. Exteriér kostola členia gotické oporné piliere a pôvodné gotické lomené okná bez kružieb. [1]
 

V priebehu storočí bol kostol niekoľkokrát opravovaný. Veža z roku 1868, ktorá sa za krátky čas zrútila, bola nanovo postavená v roku 1876 a v roku 1885 v nej osadili nový veľký zvon. Stredný zvon odliaty talianskym zvonárom Pietrom Colbachinim je z roku 1902. Dolný priemer zvona je 650 mm, výška 580 mm a je opatrený latinským nápisom. Pôvodne bol pravdepodobne umiestnený v kláštore a premonštráti ho darovali kostolu v roku 1945, keď boli ostatné zvony zničené. [2]
 

Vlhké, močaristé prostredie malo veľmi škodlivý vplyv najmä na vnútorné zariadenie a maliarsku výzdobu, preto v roku 1926 chrám vymaľoval košický maliar Viktor Smolko a 29. októbra toho istého roku ho jasovský prepošt Dr. Melchior Takács znovu vysvätil. Počas druhej svetovej vojny Nemci ráno 20.1.1945 pred ústupom podmínovali vežu kostola a pri výbuchu bol zničený aj zvon vo veži, chór a časť kostolnej veže. Obnova veže sa uskutočnila až v sedemdesiatych (?) rokoch 20. storočia, kedy sa znovu vybudovala veža, osadil sa nový zvon, opravila loď a kostol bol daný do užívania pre obyvateľov obce. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je nad obcou. Stojí v areáli cintorína.
Fotogaléria
Jasov - Kostol sv. Michala archanjela foto © Marek Marcinčák 10/2020Jasov - Kostol sv. Michala archanjela foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 518.
[2 - 3] www.jasov.sk (30.5.2017)
Bibliografia
www.jasov.sk
GPS
48.681673, 20.978192
48°40'54.0"N 20°58'41.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk