Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jasová - Kaplnka sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jasová, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená zo zvyškov barokového kostola s románskymi časťami. Kostol bol zničený v roku 1944 a v druhej polovici 20. storočia ruiny upravili na kaplnku. [1] Sakrálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a širokou vstavanou vežou, ktorá je krytá ihlancovou strechou. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 518.
Bibliografia
www.jasovaobec.sk
GPS
47.991641, 18.396988
47°59'29.9"N 18°23'49.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk