Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jastrabie nad Topľou - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Prvý kostol si Jastrabčania postavili v roku 1745. Slúžil svojmu účelu, v tej dobe ako jediné kultúrne zariadenie, až do roku 1925, kedy bol vyhlásený definitívny zákaz ho navštevovať pre jeho schátralosť. Posledný sobáš sa v kostole uskutočnil v roku 1922. [1]
 

Zrúcaniny starého kostola trčali nevyužité až do roku 1939. Po stránke stavebnej bol chrám skromnejší a chudobnejší ako iné. V kostole sa do interiéru muselo ísť dolu chodmi, čo znamená, že to bola podúrovňová stavba. Dlažba bola z prírodného kameňa - brily. Na oltári boli plastiky - sochy štyroch evanjelistov (výška plastík 50-70 cm). [2]
 

Zvony sa zachovali dodnes, ako aj relikvie, plastika "Kristus na kríži" z 19. storočia (polychróm a drevorezba), plastika "Procesiová madona" - koniec 18. storočia (polychrómovaná drevorezba), monštrancia z polovice 18. storočia (pozlátené striebro), pacifikál, barokový z polovice 18. storočia, pozlátené striebro s tepaným dekorom, väčší zvon s dedikačným nápisom. [3]
 

Nový kostol bol postavený v 30. rokoch 20. storočia na mieste zrúcaného starého kostola. [4] Stavbu dokončili v roku 1940. [5] Ide o jednoloďový objekt s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vstupnou vežou. Architektonicky dôraz sa kladie na vežu, ktorá je miešaným variantom secesie a moderny, ale v ihlancovom zastrešení traduje romantickú pseudogotiku. [6] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 3] www.jastrabie.sk (31.5.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 519.
[5] www.jastrabie.sk (31.5.2017)
[6 - 7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 519.
Bibliografia
www.jastrabie.sk
GPS
48.940869, 21.604912
48°56'27.1"N 21°36'17.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk