Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jedľové Kostoľany - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Ledľové Kostoľany
Lokalita
obec Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková socha z 18. storočia.
Pamiatková ochrana
Renovovaná bola v roku 1931.
Prístup
Pred kostolom.www.pamiatkynaslovensku.sk