Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelenec - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gýmeš, Dýmeš
Lokalita
obec Jelenec, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z konca 18. storočia. Prefasádovali ju koncom 19. storočia. Je to malá sakrálna stavba obdĺžnikového tvaru so štítovým priečelím. Priestor je zaklenutý valenou klenbou. [1] Kaplnka má sedlovú strechu s malými „vežičkami“. Fasády majú lizénové rámovanie. [2]
 

V interiéri je baroková socha sv. Jána Nepomuckého pochádzajúca z 18. storočia. [3] Bližšie datovanie sochy poskytujú až nedávno zverejnené archívne pramene. Podľa nich bola socha sv. Jána Nepomuckého vztýčená na voľnom priestranstve obce v roku 1728 a v roku 1738 ju vymaľovali. Pravdepodobne koncom 18. storočia bola osadená do novostavby nalej kaplnky, v ktorej sa nachádza dodnes. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na voľnom priestranstve v severnej časti zástavby obce. Stojí v susedstve potoka vedľa niekdajšej cesty na hrad. Podľa najstaršej mapy 1. vojenského mapovania z rokov 1782 – 1784 začínala hradná cesta na križovatke v severnom ukončení námestia a pokračovala voľným priestranstvom popri kaplnka cez radovú zástavbu v severnej časti. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 522.
[2] Kolektív autorov. Jelenec. Monografia. Jelenec: Obecný úrad, 2003. s. 204.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 522.
[4] Kolektív autorov. Jelenec. Monografia. Jelenec: Obecný úrad, 2003. s. 203 - 204.
[5] Kolektív autorov. Jelenec. Monografia. Jelenec: Obecný úrad, 2003. s. 203.
Bibliografia
www.jelenec.sk
GPS
48.380655, 18.224322
48°22'50.4"N 18°13'27.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk