Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelka - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Jelka, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený v roku 1784. Prestavaný bol v roku 1931. [1] Podľa iného zdroja bolo všetko inak. Prvý kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1798 – 1800. Za pôsobenia duchpastiera Karola Vargu v roku 1930 bol starý kostol zbúraný a na jeho miesto bol postavený terajší chrám. [2] Bežná schéma sieňovej kultovej stavby s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Barokovo-klasicistická fasáda bola upravená pri stavbe veže s použitím historizujúcich prvkov. [3]
 

V Jelke bol kalvínsky cirkevný zbor založený v roku 1748 (z tohto roku pochádza aj zborová matrika). Reformovaná cirkev mala v obci svoju jednotriednu školu s jedným učiteľom, v súčasnosti je v jej objekte misionárske centrum. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 522.
[2] www.jelka.sk (8.11.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 522.
[4] www.jelka.sk (8.11.2016)
Bibliografia
www.jelka.sk
GPS
48.142856, 17.501963
48°08'34.3"N 17°30'07.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk