Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšava
Iný názov
Koburgovský kaštiel
Lokalita
obec Jelšava, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ, ktorý prestavali v rokoch 1796 – 1801. Kaštieľ je trojpodlažná budova pristavaná k staršej renesančnej stavbe s nárožnými vežami z polovice 16. storočia. Pôvodne tu stál kláštor, vybudovaný v druhej polovici 13. storočia a v 14. storočí bol prebudovaný na hrad. [1] Ten prevzal funkciu hradu, ktorý stál na vývyšenine nad obcou na mieste starého hradiska. Hrad na novom mieste v 15. storočí prestavali a opevnili, na nárožiach postavili hranolové bašty. V 16. a 17. storočí objekt rozšírili a prestavali na renesančný trojkrídlový kaštieľ s ústredným nádvorím a nárožnými vežami. Koncom 18. storočia, za Mikuláša Koháryho kaštieľ v rokoch 1796 – 1801 neskorobarokovo-klasicisticky prestavali na šľachtické sídlo, pričom uplatnili všetky achitektonické prvky reprezentačnej stavby. [2]
 

V renesančnej časti sa zachovali tri krídla s nárožnými vežami so štvorcovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami, v nádvorí neskororenesančné arkády. Mohutná klasicistická stavba situovaná hlavnou fasádou do námestia, má trojosový rizlait zakončený trojhranným štítom, v jeho tympanóne je reliéf vojenských trofejí s iniciálkami MK (Mikuláš Koháry). Prízemie je horizontálne členené pásovou dvojfarebnou rustikou. Cez prvé a druhé poschodie vedú farebne odstupňované lizény na spôsob veľkého pilastrového rádu paládiovej koncepcie. Na rizalite sú lizény zdvojené. Medzi oknami prvého a druhého poschodia sú kedysi farebne odstupňované štvorcové plochy. [3] V prednom krídle je slávnostné schodište a slávnostná sála a v oboch priestoroch boli dynamické kompozície nástenných malieb s alegorickými motívmi z konca 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Snaha o záchranu.
 

Jelšava – kaštieľ Koburgovský (č. ÚZPF 509/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2015. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Ľubica Fillová. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Historická pamiatka zo 16. storočia prišla nielen o medenú strechu, ale aj o dobové podlahy, stropy či vzácne fresky. Následkom toho, že sa rozkradla krytina, boli podmočené všetky stropy aj podlažia, ktoré sa dôsledkom podmáčania zrútili. [6] Kaštieľ sa nezadržateľne mení na ruinu.
Prístup
Stojí v centre mestečka. Kaštieľ sa nachádza na námestí a dominuje urbanistickému jadru mesta. [7]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 523.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 103.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 523.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 103.
[5] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[6] www.stuba.sk (18.8.2013)
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 103.
Bibliografia
FILLOVÁ, Ľubica – MATEJKA, Miroslav – JANURA, Tomáš: Kaštieľ v Jelšave z pohľadu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II - Zborník Gotická cesta 2/2016. Bratislava: Občianske združenie Gotická cesta (Rožňava) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (Bratislava), 2018. s. 191 - 206.
www.jelsava.sk
GPS
48.631502, 20.235686
48°037'53.4"N 20°014'08.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk