Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšava - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Jelšava, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v rokoch 1784 – 1785, mohutnou empírovou vežou ho doplnili v roku 1834. Je to pozdĺžna trojpriestorová stavba so širokou ústrednou sieňou, zaklenutou krížovou klenbou na pásoch a dvoma užšími priestormi s pruskou klenbou. Po troch stranách spojeného priestoru je protestantská empora. Mohutná hranolová veža v trojstupňovej výstavbe je v strednej časti členená pilastrami a štítmi. [1]
 

Oltár a kazateľnica sú z roku 1785 v retardovanom rokokovom slohu s bohatým vyrezávaním od miestneho rezbára J. Reisigera. Na oltári je ústredný obraz Ukrižovaného a oválny nadstavbový obraz Nanebovstúpenia. [2]
 

V evanjelickom kostole v Jelšave našiel koncom roka 2009 miestny kňaz Ivan Bojna a archivár Stanislav Kršniak vzácne historické dokumenty. Viac ako 200 rokov boli ukryté v starej železnej krstiteľnici. Dokumenty objavili úplne náhodou pri prezeraní erbu na krstiteľnici, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky, pretože uvažovali o jej rekonštrukcii. Krstiteľnicu zostrojili domáci cechmajstri. Na jej vrchu je jablko s krížom a práve tam boli ukryté dokumenty. Historické listiny pochádzajú z roku 1790 a 1836. Pod staršou je podpísaný majster, ktorý urobil krstiteľnicu, Ján Krajetz. Papier bol vyrobený v tlačiarni v Rožňave a vidieť na ňom znaky vodotlače. Dokumenty sú napísané v starej češtine, používanej v predbernolákovskom období. V staršom z nich, z roku 1790, sa píše o postavení kostola a krstiteľnice. Bolo to za panovania kráľa Jozefa II. a prvým kazateľom v kostole bol Pavol Valaský. Na druhej strane listu je podpísaný Ľudvig Samuel, ktorý spomína ďalšie vyčistenie a upravenie železnej krstiteľnice v roku 1836. Menšia listina je tiež z roku 1790 a stojí v nej, že poctivý cech zámočnícky daroval majstrovské dielo, krstiteľnicu, na potreby evanjelického chrámu. Autora tohto dokumentu, aj keď je podpísaný, zatiaľ nezistili. Staré vzácne dokumenty preložil ich nálezca, archivár z úradu Rímskokatolíckeho biskupstva v Rožňave Stanislav Kršniak. V súčasnosti sa nachádzajú na bezpečnom mieste. Kópie dokumentov budú vystavené aj v plánovanom jelšavskom múzeu. [3]
 

V novembri 2013 sa v evanjelickom kostole v Jelšave uskutočnila zaujímavá akcia. Približne jednu tonu netopierieho trusu vynosili pracovníci Národného parku Muránska planina (NP MP) z veže kostola. V historických budovách sa počas rokov môže nazhromaždiť taká váha trusu, ktorá by mohla ohrozovať statiku budov.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 524.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 524.
[3] Kostol v Jelšave ukrýval historické dokumenty. 28.12.2009, TASR
Bibliografia
www.jelsava.sk
GPS
48.629682, 20.235796
48°37'46.9"N 20°14'08.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk