Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšovce - kríž
Lokalita
obec Jelšovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kríž z roku 1776.
Bibliografia
www.jelsovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk