Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jenkovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Jenkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1903. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, krytý korýtkovou klenbou. Na bočných fasádach sú mierne rizality, členené bosovaním a hladkými pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je situovaná do štítového priečelia, z ktorého značne vystupuje. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 525.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 525.
GPS
48.655436, 22.208594
48°39'19.6"N 22°12'30.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk