Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jenkovce - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jenkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1770. Upravovaný bol v roku 1886 a 1893. Obnovili ho v rokoch 1923 – 1924. Rekonštrukcia prebehla v roku 1941. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Na bočných fasádach je členená termálnymi oknami. Nad vstupným portálom je trojuholníkový frontón a letopočet opravy. Veža je zastrešená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias okolo roku 1893. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 525.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 525.
GPS
48.654236, 22.208001
48°39'15.3"N 22°12'28.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk