Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jesenské - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Feledince, Veledín
Lokalita
obec Jesenské, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1898 na mieste stredovekého kostola. Opravovaný bol v roku 1911. Pozdĺžna dispozícia sakrálneho objektu sa rozšírením hlavného sieňového priestoru na štvorec zmenila na centrálnu, pričom medzi vežou a sieňou vznikol predĺžený chór. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Predstavaná vysoká veža s lizénovým rámovaním a nadstavaným posledným poschodím je zastrešená štíhlym ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jesenské - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 525.
Bibliografia
www.jesenske.sk
GPS
48.302455, 20.073762
48°18'08.8"N 20°04'25.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk