Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jesenské – Kostol sv. Václava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jesenské, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotický kostol postavený v roku 1938. Halový priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. [1] Fasáda je členená lizénovým rámovaním a združenými lomenými oknami. Veža s hladkou fasádou a združenými lomenými rezonančnými otvormi je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 117.
GPS
48.16495, 18.41075www.pamiatkynaslovensku.sk