Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ješiva
rabínska škola, talmudistická akadémia, inštitúcia najvyššieho stupňa židovského vzdelávaniawww.pamiatkynaslovensku.sk