Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jovsa - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jovsa, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1837. Obnovený bol v roku 1934. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. V presbytériu je jedno pole, v lodi tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasáda s podstrešnou rímsou je členená lizénami, ktoré sú od fasády farebne odlíšené. Veža sa uplatňuje nad lomeným štítom, ktorý má pod vodorovnou časťou termálne okno. Voľná časť veže je členená nízkymi nárožnými pilastrami. Veža je krytá stlačenou cibuľovitou kupolou. [1]
 

Hlavný oltár i bočné oltáre sú z konca 19. storočia. Kazateľnica pochádza z čias stavby kostola, na parapete sú obrazy so scénami Krista, ktorý káže. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jovsa - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 526.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 526.
Bibliografia
www.jovsa.sk
GPS
48.819027, 22.092456
48°49'08.5"N 22°05'32.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk