Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jur nad Hronom - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Svätý Jur nad Hronom, Senďurď
Lokalita
obec Jur nad Hronom, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1878. Opravený bol v roku 1955. Je to sieňový priestor s trojbokým uzáverom a predstavnou vežou. Interiér je krytý valenou klenou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na strednú os štítového priečelia je situovaná veža s polkruhovým portálom a nizučkou ihlancovou strechou, ktorá dosadá na trojuholníkové štíty. [1] Loď má polkruhovo zakončené okná.
 

Kazateľnica s volútovou rezonančnou strieškou rokokovo-klasicistických tvarov pochádza zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kalich z roku 1647, tanier z roku 1785, truhlu na obradové prikrývky z roku 1787 a obradový cínový krčah z roku 1795. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 526.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 526 - 527.
Bibliografia
www.jur.sk
GPS
48.123782, 18.632449
48°07'25.6"N 18°37'56.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk