Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jur nad Hronom - zvonica
Lokalita
obec Jur nad Hronom, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 19. storočí. Murovaný trojpodlažný vežovitý objekt s dvojitou strechou. Medzi prvou a druhou strechou je otvorená drevená konštrukcia. Zvon je z roku 1857. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na námestí obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 527.
Bibliografia
www.jur.sk
GPS
48.124864, 18.626778
48°07'29.5"N 18°37'36.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk