Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jurkova Voľa - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jurkova Voľa, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1874 podľa tradičnej východnej sakrálnej architektúry z čias okolo roku 1800. Jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom. Fasády sú celkom hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Na západnej strane objektu stojí masívna predstavaná veža, ktorá je krytá barokovou baňou. Na veži je nápis datujúci stavbu i opravu. [1]
 

Ikonostas je trojetážový s nadstavcovými úponkami a malým krížom. Nad oltárovými mrežami je kópia Poslednej večere podľa Leonarda da Vinci. Maľby ikonostasu sú od J. Miklušíka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravovaný bol v roku 1952. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 529.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 529.
GPS
49.320946, 21.510123
49°19'15.4"N 21°30'36.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk