Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jurová - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dercsika
Lokalita
obec Jurová, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1778. Upravený bol v roku 1927. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, krytá pruskou klenbou. Fasádu má hladkú. Štíhla veža je vstavaná do štítového priečelia, členená lizénovým rámom a krytá ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou a závesným obrazom Nanebovzatia Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica bola klasicistická z roku 1778. Krstiteľnica na kanelovanej nohe je klasicistická zo 70. rokov 18. storočia. V sakristii bol obraz malého miništranta zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Jurovský kostol obdivoval v polovici minulého storočia Arnold Ipolyi, známy znalec architektonických pamiatok Žitného ostrova. O jurovskom kostole napísal nasledujúce riadky: “Jurová (Bratislavská župa), pôvodne nazývaná György-Soka-, Suka- alebo Sika, je z dokumentov známa od 1253. Cirkevné zápisnice o návštevách z Baky – keďže Jurová patrila predtým k parókii v Bake – uvádzajú, že kostol v Jurovej bol v roku 1519 vysvätený miestodržiteľom biskupa Epiphania a arcibiskupa Bakácsa. Je teda pravdepodobné, že vtedajší jurovský kostol bol postavený pôvodne v gotickom štýle. K tejto staršej, prebudovanej stavbe sa pripojila novšia loď. Zaujímavosťou o výstavbe tohto kostola je legenda, ktorú spomína Karcsay (časopis Uj Magy. Muz. ročník 1852, str.769), ktorá hovorí o tom, že bol na svoje terajšie miesto postavený anjelmi; táto črta sa spomína aj v súvislosti s inými, hlavne pútnikmi navštevovanými kostolmi. Žiadna iná pamiatka ju nespomína. Jurová bola jedným z rodových sídiel grófov Erdődi Pálffy, rodov Erős a Katona.” [3]
 

Cirkevná obec Jurová patrí do Trnavskej diecézy. Krajský dekanát má sídlo v Šamoríne. Usadlosť sa prvýkrát spomína 12. marca 1253. Jurovská farnosť sa prvýkrát písomne spomína v roku 1791. Zo stredoveku nie sú k dispozícii žiadne údaje. Jurová je v roku 1634 dcérskou farnosťou (filiálkou) farského úradu v Holiciach, potom medzi 1731 – 1791 je fíliou farského úradu v Bake. [4]
 

Kostol bol vysvätený v roku 1519, kostolný zvon bol umiestnený na zvláštnom drevenom podstavci, potom v roku 1755 kostol zväčšili a bola vybudovaná aj veža. Západnú časť kostola v roku 1788 zbúrali a namiesto nej postavili novú. Novú budovu vysvätil v roku 1808 biskup Péter Ürményi. Titulom kostola a jeho znakovým obrazom je Nanebovstúpenie Panny Márie. Overenými dokladmi sa nedá dokázať doba postavenia orgánu, ale sa dá predpokladať, že bol vyhotovený koncom 19. storočia. Prvý zvon odlial v roku 1712 Iohann Mich. Achamer vo Viedni, priemer zvona je 48 centimetrov. Druhý zvon odlial v roku 1921 Richard Herold, jeho priemer je 75 centimetrov. Jeho patrónom je Svätý Blažej. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Jurová - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 529.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 529.
[3 - 5] www.jurova.sk (12.10.2015)
Bibliografia
www.jurova.sk
GPS
47.933439, 17.525968
47°056'00.4"N 17°031'33.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk