Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Juskova Voľa - Chrám sv. Cyrila a Metoda
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Voľa Jusko
Lokalita
obec Juskova Voľa, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1938 – 1940. [1] Podľa iného zdroja bol postavený o niečo skôr. [2] Sakrálna stavba s prvkami západnej a východnej architektúry. Mierne zdôraznenie trojpriestorovosti (presbytérium, loď, podvežie) a centrály lode, rozšírenej náznakom priečnej lode. Hladká fasáda je členená opornými piliermi z neomietnutého lomového kameňa a oknami, ktoré sú obrúbené hrubým neotesaným kameňom. Na západnom priečelí je predstavaná predsieň, nad ktorou sa vypína polygonálny veža, krytá prilbou. [3]
 

Najstaršia písomná zmienka o chráme v obci pochádza z roku 1746. Podľa záznamov stál v obci ešte v prvých desaťročiach 20. storočia. Následne vyvstala potreba výstavby nového murovaného chrámu, ktorý v roku 1930 posvätil blahoslavený vladyka Pavol Peter Gojdič. [4]
 

Interiér chrámu je zdobený nástennými maľbami J. Wágnera a posvätil ho v roku 1972 blahoslavený vladyka Vasiľ Hopko. Ikonostas, ktorého autormi sú stolár Peter Sciranka a ikonopisec Peter Vereščak, posvätil v roku 2007 vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. [5]
 

Prvým známym farárom v obci bol Michal Artimovics, spomínaný v roku 1726. Od čias tejto prvej písomnej zmienky až do roku 2010 pôsobilo v Juskovej Voli 19 gréckokatolíckych kňazov. V období rokov 1950 - 1968, kedy bola gréckokatolícka cirkev na Slovensku postavená totalitným režimom mimo zákon, užívala priestory chrámu na svoje bohoslužby pravoslávna cirkev. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine pod kopcom Drina severne od obce. [7] Za kostolom je cintorín.
Fotogaléria
Juskova Voľa - Chrám sv. Cyrila a Metoda foto © Vladimír Bodnár 2/2019Juskova Voľa - Chrám sv. Cyrila a Metoda foto © Vladimír Bodnár 2/2019Juskova Voľa - Chrám sv. Cyrila a Metoda foto © Vladimír Bodnár 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 530.
[2] www.obecjuskovavola.sk (9.11.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 530.
[4 - 7] www.obecjuskovavola.sk (9.11.2016)
GPS
48.880201, 21.567506
48°52'48.7"N 21°34'03.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk