Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kagan
najvyšší vojenský predstaviteľ u Avarovwww.pamiatkynaslovensku.sk