Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kajal - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Zemiansky Kajal
Lokalita
obec Kajal, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1898. Sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Fabiónový strop dosadá na obiehajúcu rímsu. Parapet obiehajúcej empory člení kolkovitá balustráda. Fasáda je v neogotickej úprave s hrotivými oknami. Veža situovaná do stupňovitého štítu je krytá vysokým ihlancom. [1]
 

Oltár je z roku 1898 s pseudoklasicistickou architektúrou a s obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je secesná z roku 1914. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľké opravy na budove sa vykonali v rokoch 1995 – 1998. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 5.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 5.
[3] www.kajal.sk (26.10.2016)
Bibliografia
www.kajal.sk
GPS
48.186766, 17.783535
48°11'12.4"N 17°47'00.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk