Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kaľamenová
Iný názov
Kúria Rakovských
Lokalita
obec Kaľamenová, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančná kúria z konca 17. storočia. Barokové prístavby vznikli v 18. storočí. Je to bloková jednopodlažná budova so starším dvojtraktovým renesančným jadrom na obdĺžnikovom pôdoryse a s pristavaným jednotraktovým krídlom do dvora z 18. storočia. Priečelie malo v strede jednoduchú verandu, ktorá bola pristavaná v 19. storočí. Dnes už je z nej murovaná predsieň. Okná s pásovou šambránou boli v minulosti zakončené rozoklaným nadokenným frontónom. V súčasnosti sú fasády hladké. Na juhozápadnom nároží kúrie je masívny pilier. [1]
 

Miestnosti v staršej časti majú valené klenby s bohatou štukovou ornamentiku, kým v novšej prístavbe bol drevený trámový strop, v jednej miestnosti hrebienková lunetová klenba. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10691/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži ako súkromný dom.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 6.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 6.
[3] www.pamiatky.sk (10.8.2023)
Bibliografia
www.kalamenova.sk
GPS
48.889562, 18.776272
48°53'22.4"N 18°46'34.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk